Peetri Selts, koos Ääsmäe Külakoguga ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi toega korraldab rahvusköökide sarja järgmise õpitoa 9. veebruaril, kell 18:30-21:00. Seekord on teemaks Aafrika. Üritus toimub Ääsmäe Külakeskuses. Täpsem koolituse sisu on kirjeldatud allpool. Koolituse omaosalustasu on 5 €. Kohti on piiratud arv ja sooviavaldused on vastavalt laekumise järjekorrale. Registreerimiseks saada palun kiri aadressile vanem@peetri.ee.

Aafrika õhtul valmistame koos traditsioonilist Aafrika toitu: ugalit (maisiputru) ja ubadega kastet. Räägime Eve Kislovi tööst vabatahtlikuna Aafrikas, Aafrika elust ning sealsete naiste võimestamisest.

Sageli on vaesus naise nägu – eriti on ta naise nägu madalama sissetulekutasemega riikides, nagu seda on Keenia ja Uganda. Mida saab teha, et neid vaesusest välja aidata? Millised on olnud senised praktikad – mis toimib, mis ei toimi? Millist mõju suudab pisike Eesti oma tegevusega saavutada? Külas on jurist ja käsitööõpetaja Eve Kislov Muugalt.

Eve Kislov alustas tööd MONDO vabatahtlikuna selle aasta veebruari lõpus Keenias. Eelkõige aitas Shianda õmblustöökoja töötajaid uute toodete disainimisel ja elektriliste õmblusmasinate tundmaõppimisel ning andis praktilisi teadmisi uusimatest töövõtetest. Lisaks õpetas Khaunga ja Esukura küla naistele heegeldamist. Kokku osales kuue kuu jooksul erinevates töötubades ligi 100 inimest.
Kuigi võiks arvata, et pool aastat Keenias on piisavalt pikk aeg, otsustas ta lähetuse perioodi pikendada Ugandas asuvates õmblustöökodades, viibides Ugandas kokku kaks kuud. Tema ülesandeks oli tagada erinevate õmblustöökodade toodete parem kvaliteet, töötada välja uusi tooteid ning leida uusi müügivõimalusi.