Peetri Selts asutati kohaliku elu edendamise eesmärgil 09.08.2009.a. Peetri külas.

MTÜ Peetri Selts on registreeritud 21.08.2009.a.

Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilisi põhimõtteid.

Peetri Selts koosneb hetkel 26st vabatahtlikust, kes soovivad panustada kohaliku kogukonna ühtsuse loomisesse ja kohaliku elu mitmekülgsemaks muutmisesse.

Seltsi prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

  • Arengukava koostamine ja täiendamine – Kuldar Mets
  • Turvalisuse küsimused – Margus Laula
  • Veebi ja sotsiaalmeedia kanalite toimetamine – Kaia Roots, Heidi Toomas, Marit Jäetma
  • Seltsielu edendamine – alevikuvanem Margus Laula

Seltsiga on oodatud liituma kõik Peetri ja selle lähipiirkonna elanikud, kes tunnevad, et sooviks samuti anda oma panuse ürituste korraldamisesse ja kohaliku elu edendamisse.

Põhjused olla Peetri Seltsi liige:

  • Oled informeeritud ja kursis – saad olla aleviku arengutega operatiivselt kursis;
  • Saad oma arvamust avaldada – võimalus operatiivselt kaasa rääkida aleviku arengu teemadel;
  • Saad ennast teostada ja kaasa lüüa sõbraliku seltskonnaga põnevate ürituste läbiviimisel;
  • Saad ise luua uusi traditsioone – võimalus arendada välja uusi regulaarseid sündmuste sarju;
  • Laiendad võrgustikku – tutvud aktiivsemate naabritega, seltsil on head suhted vallavalitsusega, Peetri kooliga, kohalike ettevõtjatega, mitmete teiste küla- ja asumiseltsidega.

Seltsi liikmetasu suurus on 15 eurot aastas (27.02.2012 juhatuse koosoleku otsuse alusel).

Seltsiga liitumiseks tuleb saata digiallkirjastatud Liikmeksastumise avaldus aadressile juhatus[ät]peetri.ee.