Peetri Selts MTÜ poolt läbiviidud välisrahastusega projektid:

 • Peetri aleviku rahvaürituste läbiviimiseks helitehnika soetamine
  • Projekti kogumaksumus: 8395.20, millest toetus 7555 EUR LEADER programmi raames (sügis 2012)
 • Telkide soetamine kogukonna ühisssündmusteks
  • Projekti raames on ostetud 3 telki; 1 telk – 5x10m, 1 telk – 5x8m ja 1 telk – 3x3m, mida kasutatakse ühissündmuste korraldamiseks (töötoad, kogukonna koosolekud, arutelud, koolitused jne).
  • Projekti kogumaksumus: 1316,00 EUR, millest toetus 1184,40 EUR KOP programmi meetme 3 raames (kevad 2013)
 • Peetri aleviku orienteerumisvõistlus “Tunne oma kodukohta”
  • Projekti toetus 1524,04 EUR KOP programmi meetme 1 raames (kevad 2013)
 • Kogukonna ühissündmustel toitlustamiseks inventari soetamine
  • Projekti toetus 1886,52 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2014)
 • Peetri aleviku 5. laadapäeva ja kontserdi korraldamine.
  • Projekti toetus 1990,00 EUR KOP programmi meetme 1 raames (sügis 2014)
 • Peetri Seltsi helitehnika turvaline transportimine ja säilitamine.
  • Projekti toetus 1253,77 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2015)
 • Piirkonna turvalisuse tagamine ja kättesaadava operatiivselt koordineeritud igapäevase abi võimaldamine.
  • Projekti toetus 13936,07 EUR KÜSKi vabaühenduste 2015. aasta koostöövõrgustike taotlusvooru raames (kevad 2015)
  • Eesmärk: Rae valla uusasumites olemasolevate siseturvalisuse huvigruppide kaardistamine ning sisemiste võimete väljaselgitamine, mille tulemusena toimib kogukonnasisene süsteem, mis tagab operatiivse abi õnnetusjuhtumite jms. hädaolukordade puhul ning väheneb piirkonna kuritegevus.
  • Lühikokkuvõte ja tulemus: Kaardistada kogukonnas olemasolvate vabatahtlike (külaseltsid, naabrivalve sektorid, kaitseliit, abipolitseinikud, korteriühistud) suutlikkus ja kompetents piirkonna turvalisuse tagamiseks, luua andmebaas operatiivse abi tagamiseks. Kutsuda kokku uusasumites tegutsevate huvigruppide ümarlaud, tutvuda naabervaldade kogemustega ning viia läbi turvalisuse tagamise ja esmaabi andmise koolitused kogukonna jaoks olulise keskkonna säilitamisel. Käivitada vabatahtlike patrullid ja luua IT-lahendus (alert app) kiireks abi kutsumiseks ja reageerimiseks.
 • Noored turvaliselt liiklemaPeetri kooli III klasside õpilastele viiakse läbi jalgrattakoolitus ja koolituse läbinutele väljastatakse jalgratturi tunnistus.
  • Projekti toetus 2000,00 EUR KOP programmi meetme 1 raames (sügis 2018)
 • Noored turvaliselt liiklema 2. etapp
  • Projekti toetus 2000,00 EUR KOP programmi meetme 1 raames (sügis 2019)

Peetri Seltsi veskihoone (Assaku veski) restaureerimine

 • Peetri Seltsi veski aknad
  • Projekti toetus 1774,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2016)
 • Peetri Seltsi veski soojaks
  • Õhksoojuspumba soetamine ja paigaldamine. Veski tornikupli soojustamine.
  • Projekti toetus 1994,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2017)
 • Peetri Seltsi veski välismüürid korda
  • Eemaldatakse fassaadilt taimestik. Pestakse survepesuga fassaadilt välja huumus ja lahtine mört ning kiviklibu. Krohvitakse fassaadil tühjaks jäänud tühimikud ja muud lohud, kuhu vesi võiks koguneda. Kaetakse kogu fassaad UV kindla, boore sulgeva ja vetthülgava benetreerimis-vedelikuga.
  • Projekti toetus 2000,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2018)
 • Peetri Seltsi veski elektrisüsteem kaasaegseks
  • Hoone elektrisüsteemi täielik kaasajastamine
  • Projekti toetus 2000,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2018)
 • Peetri Seltsi veskihoonesse kööginurga rajamine
  • Projekti toetus 1997,98 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2019)
 • Peetri Seltsi veskihoonesse WC ja veevärgi rajamine
  • Projekti toetus 2000,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2019)
 • Peetri Seltsi veskihoone sisekonstruktsioonide taastamine ja värskendamine
  • Projekti toetus 3955,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2020)
 • Peetri Seltsi veskihoone põranda rekonstrueerimine ja kiviparketi paigaldamine
  • Projekti toetus 4000,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2021)
 • Peetri Seltsi veski lisahoonesse õhk-vesi soojuspumba soetamine ja paigaldamine
  • Projekti toetus 4000,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2022)
 • Peetri Seltsi rahvusköökide õpitubade projekt “Süües kasvab sõprus”
  • Projekti toetus 2500,00 EUR KOP programmi meetme 1 raames (kevad 2022)