Algamas on talvine periood ning peagi algavad ka lumekoristustööd. Meie koduvald on märganud, et munitsipaalmaal ehk vallale kuuluvale maale on omaalgatuslikult paigaldatud kive, poste jne.
Hea vallaelanik, kui oled kivi, posti vms tõstnud oma hoovi kõrvale, siis palun võta see ära hiljemalt 03.11.2023. Teehooldaja on vaatamas teeääri üle ning kõrvalised esemed eemaldatakse. Aitäh!