Alates 2023. aasta lõpust on on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üle andmine. Kõigil kinnistuomanikel, kes ei anna biojäätmeid üle kogumismahutiga (vaid koguvad komposti), tuleb esitada avaldus biojäätmete kogumiseks hiljemalt 15.01.2024.

Avaldus koos pildiga kompostrist esitada läbi Rae valla iseteeninduse: https://iseteenindus.rae.ee valides menüüst 👉Oman kinnistut Rae vallas ning 👉Avaldus kinnistul kompostimiseks. Avaldus on kinnituseks, et kogute biojäätmeid liigiti, aga võtate need kohapeal ringlusesse. 

Rohkem infot: https://bit.ly/3H3h57a